Oprávnený vysielateľ TURBO TV (ďalej len „vysielateľ“)

TURBO TV s.r.o. Bojnická 18, 831 04 Bratislava
IČO: 54 235 979
Zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 158421/B

Vlastnícka štruktúra a konečný užívateľ výhod: www.orsr.sk
na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky a pôsobnosť regulátora a iného orgánu dohľadu

Centrála kontakt: email: info@turbotv.sk
Tel. číslo: 02/32113322
Adresa: TURBO TV s.r.o., Bojnická 18, 831 04 Bratislava

tlačové oddelenie: vatralova@turbotv.sk