Kontaktné údaje

Centrála kontakt email:
info@turbotv.sk

E-shop kontakt email:
objednavka@turbotv.sk

Tlačové oddelenie:
vatralova@turbotv.sk

Tel. číslo:
02/32113322

Fakturačné údaje

TURBO TV s.r.o.
Bojnická 18
831 04 Bratislava
IČO: 54 235 979

Firma je zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 158421/B

Oprávnený vysielateľ TURBO TV (ďalej len „vysielateľ“)

Vlastnícka štruktúra a konečný užívateľ výhod: www.orsr.sk
Na vysielateľa sa vzťahuje právomoc Slovenskej republiky.

Nájdete nás na obrazovkách