Kúzelná fyzika a jej veličiny vás nielen zabavia, ale aj privedú do sveta nevysvetliteľného. Teda nevysvetliteľného pre vás, pretože Mišo, má na všetky tieto záhady vysvetlenie.

Nájdete nás na obrazovkách